Podjetje

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Razumemo svojo odgovornost kot podjetje, zato se odzivamo na pobude okolja ter prispevamo k razvoju skupnosti na različnih ravneh.

Donacije in prostovoljstvo

Precejšnja sredstva namenjamo dobrodelnosti, kot so, na primer, nakup šolskih potrebščin in božično-novoletnih daril za otroke iz socialno šibkih družin ter donacije v okviru različnih lokalnih ali regionalnih pobud.

Ena od dejavnosti družbe je tudi vsakoletni dan prostovoljstva, ko večina zaposlenih opravlja različna vzdrževalna dela v okviru javnih in zasebnih ustanov, kot so vrtci, domovi za ostarele in rehabilitacijski centri ter zavetišča za živali.

Podpora skupnosti

V sodelovanju z univerzo, s fakultetami in srednjimi šolami ponujamo različne možnosti učenja v našem podjetju. Poleg tega sponzoriramo podjetništvo, razvoj inovacij in podpiramo izmenjavo znanja med akademskim in podjetniškim sektorjem.